Czym jest Arcgis

ArcGIS to usługa pozwalająca możliwość na pracę grupową, umożliwia ona korzystanie z|obsługę map, scen, aplikacji, warstw analiz i danych. Stwarzanie ich oraz udostępnianie. System ArcGIS  jest pakietem programów pozwalającym do pracy na danych informacji przestrzennej[…]