Zastosowanie i rodzaje teledetekcji

Zastosowanie i rodzaje teledetekcji

Teledetekcja, nawet jeżeli sam wyraz może w pierwszej chwili niewiele mówić zwykłemu internaucie, to metoda analiz, z jaką każdy w pewnym stopniu ma rzadziej lub częściej do czynienia. Jeśli zadalibyśmy przechodniom na ulicy zapytanie, co to jest teledetekcja, ze sporą dozą prawdopodobieństwa niewielki ułamek z nich podałby odpowiedź. No chyba, że jakimś cudem byłby to uczeń lub ktoś zajmujący się teledetekcją zawodowo.

Czym jest teledetekcja?

Ustalmy zatem, co to jest teledetekcja? Chcąc zaprezentowanie wstępnej, krótkiej odpowiedzi, chce się powiedzieć, iż to metodologia badań zdalnych za pomocą czujników. Samo słowo teledetekcja znaczy mniej więcej: tele – na odległość, detekcja – odkrywanie. Teledetekcja wydziela się na dwie części: teledetekcję aktywną jak i teledetekcję pasywną. Analizy z wykorzystaniem teledetekcji robi się równie często z powierzchni ziemi, jak również z dużych wysokości, dla przykładu z satelitów.
Teledetekcja aktywna określona może być jako ta, w przypadku jakiej nadawanie i odbieranie sygnałów wysłanych, a potem odbitych przez wybrany obiekt. Tutaj przykładem może być: radar – wysyłanie i odbieranie mikrofali.
Z kolei teledetekcja pasywna to odbiór sygnałów emitowanych przez analizowany obiekt. Tutaj za przykład posłużyć może niepozorne fotografowanie. Fotografia jest dla Twojej wiadomości właśnie zapisem odbijanego światła przez obiekty, którym wykonuje się zdjęcie.
Teraz chyba, dzięki wyróżnieniu owych przykładów, z miejsca definicja teledetekcji nabiera jaśniejszego wyrazu i da się spostrzec, że co chwilę spotykamy się z nią każdego dnia. Przynajmniej niektórzy z nas. Teledetekcja daje szansę na badanie miejsc, do których człowiek osobiście nie może się zbliżyć czy też tego typu zbliżenie jest bardzo ciężkie.

Do czego wykorzystuje się teledetekcję?

Teledetekcja używana jest w ogromnej ilości części życia. Stykają się z nią tak samo inżynierowie, jak i szczęśliwi korzystający z zaprojektowanych przez nie narzędzi. Jest wykorzystywana tytułem przykładu w:
– robotyce – roboty mają czujniki, na skutek czego, widzą otaczającą ich rzeczywistość
– produkcji samochodów – inteligentne auta za kilka lat będą mogły poruszać się dzięki różnego gatunku detektorom
– wojskowości – badanie, co znajduje się w budynku, który ma być zaatakowany
– badaniu środowiska naturalnego – szereg badań jest tak szeroki, że będzie on omówiony w specjalnym akapicie.

Co nam daje teledetekcja środowiska naturalnego?

Dzięki możliwościom teledetekcji realne jest bardziej dokładne badanie jak i eksplorowanie kuli ziemskiej. Podobnie jej terenów lądowych, jak i powietrza. Teledetekcja środowiska naturalnego da nam odpowiedź na na przykład, tego rodzaju niejasności:
– jak ukształtowany jest teren, np. w niezaludnionym obszarze ziemi lub np. na dnie morza czy też w skrajnych przypadkach na pozostałych planetach
– jak mocno zanieczyszczona jest atmosfera na wyznaczonym obszarze, możliwe jest to poprzez zbadanie gęstości pyłów w powietrzu
– jak prezentuje się stan flory na określonym terenie, także na terenach zawodnionych

Biorąc pod uwagę ogromne spożytkowanie teledetekcji, jest ona coraz bardziej obleganą gałęzią nauki. Coraz więcej akademii otwiera kierunki oraz szkolenia dostarczające fachowców w tej dziedzinie. W pierwszej kolejności daje to coraz większe postępy w tej dziedzinie, co z drugiej strony maksymalizuje zapotrzebowanie na zastosowanie teledetekcji, ze względu na coraz bardziej interesujące możliwości techniczne i zakres stosowania.